David framför kameran

 om de är någon som trivs bakom kameran så är de david :)
 snabb hemma fotografering för att träna på att kolla in i kameran :)